English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18266610


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy arrow - Văn bản luật arrow Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật.
 In

Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

CHÍNH PHỦ
-----
Số: 28/2012/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----***-----
  Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật người khuyết tật

 -----

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật về dạng tật, mức độ khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành cho người khuyết tật; chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch vụ; thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; bảo trợ xã hội; thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật.

Tải File văn bản chi tiết
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a5.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn